Opći uvjeti za najam

UVODNE ODREDBE

 

Opći uvjeti čine sastavni dio ugovora o najmu i obvezujući su za sve osobe koji unajmljuju vozilo (kamper)  od trgovačkog društva Casper rent d.o.o.

Potpisom ugovora o najmu smatra se da je najmodavac upoznat sa ovim općim uvjetima najma koji su sastavni dio ugovora.

Svi iznosi koji su u ovim uvjetima naznačeni u eurima, naplaćuju se u kunskoj  protuvrijednosti prema prodajnom  tečaju banke najmodavca.

 

 

UVJETI NAJMA

 

Vozilo može unajmiti pravna ili fizička osoba, s time da vozač mora biti stariji od  25 godina i posjedovati valjanu vozačku dozvolu B kategorije najmanje 3 godine.

Minimalno trajanje najma je 7 dana u visokoj sezoni, 4 dana u ostalim sezonama.

Vozilo se smije koristiti na području Europske unije i Švicarske.

Najmoprimac vozilo ne smije dati u podnajam ili u upotrebu  drugoj osobi.

Vozilom mogu upravljati samo osobe koje su navedene u ugovoru.

U cijenu najma uračunato je: obvezno osiguranje automobilske odgovornosti, kasko osiguranje vozila, kemikalije za WC, 2 plinske boce, pun spremnik čiste vode, prazan spremnik prljave vode, čistu WC kazetu, radio  prijamnik, crijevo za vodu, kabel za struju, nivelatore za vozilo.

U cijenu nisu uračunati: troškovi goriva, cestarine, oprema za koju se  prema cjeniku  dodatno naplaćuje (npr, posteljina, posuđe, bicikli i dr.)

Najmoprimac se obvezuje pažljivo postupati s vozilom i  poštovati sve prometne propise.

U vozilu je zabranjeno pušenje.

Dopušteno je prevoženje jednog kućnog ljubimca.

Najmodavac ima pravo zadužiti najmoprimca za dobivene kazne ili troškove prometnih nezgoda i osiguravajućih kuća koje je prouzročio najmoprimac za vrijeme najma vozila. Kazne i troškovi mogu nastati i nakon najma, zbog čega najmodavac i do 2 godine nakon najma ima pravo zadužiti najmoprimca.  Kazne za prometne prekršaje idu isključivo na teret najmoprimca (i u slučaju kada kazna stigne putem pošte, nakon vraćanja kampera najmodavcu).

Kilometraža je ograničena na 400 km dnevno. Svaki dodatni kilometar naplaćuje se po cjeniku 0,30 EUR/km.

Vozilo ima kasko osiguranje od  1 % odbitne franšize. U slučaju nezgode, koju pokriva osiguravajuća polica najmodavca, najmoprimac pokriva štetu odbitne franšize i gubitak bonusa. Ako se kod vozača (najmoprimac) u slučaju nezgode utvrdi da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola ili pak veliki nemar  radi čega  kasko osiguranje ne važi, u tom slučaju  svi troškovi popravka koje osiguravajuća kuća ne pokriva najmodavcu, u cijelosti idu na teret najmoprimca , kao i gubitak prihoda, bonusa i sl. koje pretrpi najmodavac.

Prilikom preuzimanja vozila najmoprimac polaže jamčevinu u visini od 700,00 EUR radi pokrića eventualnih troškova: odbitne franšize u slučaju nezgode, manjih oštećenja koja ne prelaze visinu odbitne franšize, kašnjenja prilikom vraćanja vozila, troškova eventualnog čišćenja i goriva, oštećenja opreme i inventara koje kasko osiguranje ne uključuje.

Neovisno o položenoj jamčevini,  najmodavac ima pravo potraživati stvarnu štetu od najmoprimca. Za sve štete na vozilu ili opremi koje na pokriva kasko osiguranje, odgovara najmoprimac. Smatra se daje vozilo oštećeno i ukoliko je vraćeno s tragovima struganja od granje i dr. pa je potrebno poliranje vozila.

Jamčevina se u cijelosti vraća u roku od 8 dana od vraćanja vozila, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: vozilo je vraćeno u besprijekornom stanju (u slučaju krađe vozila jamčevina se ne vraća), očišćeno iznutra i izvana, s punim rezervoarom goriva, punom spremnikom za vodu, praznim spremnikom za prljavu vodu,  čistom WC kazetom,  uvjet je i da su svi uređaji u vozilu u funkciji te da je vozilo vraćeno u dogovorenom roku i na dogovoreno mjesto. Svako oštećenje obračuna se posebno. Prilikom oštećenja uzimaju se u obzir svi troškovi za otklanjanje oštećenja, putni troškovi, izgubljena dobit i dr.

 

 

PRIMOPREDAJA VOZILA

 

Vozilo se preuzima i vraća na adresi Baričevići 52B, Vranja ili na drugom mjestu uz nadoplatu.

Najmoprimac je dužan preuzeti vozilo između 14 i 16 sati, a vratiti između 9-11 sati.

Ukoliko  se vozilo ipak vrati u noćnim satima, jamčevina se zadržava sve dok se vozilo ne pregleda po danjem svjetlu.

Prilikom preuzimanja vozila zaključuje se ugovor o najmu (čiji sastavni dio čine i ovi opći uvjeti najma).

Prilikom  preuzimanja i prilikom vraćanja vozila, najmoprimac i najmodavac obvezni su pregledati  vozilo i potpisati primopredajni zapisnik.

Prilikom preuzimanja vozila najmoprimac je upoznat s radom uređaja u vozilu i upozoren na posebnosti prilikom vožnje i kod upotrebe.

U slučaju dobrovoljnog prijevremenog vraćanja vozila, najmodavac nije  dužan vratiti razmjerni dio cijene najma vozila.

Potpisom ugovora o najmu, najmoprimac potvrđuje da je vozilo isporučeno tehnički ispravno i čisto sa svom  opremom i dokumentima, a ujedno najmoprimac potvrđuje da je  detaljno upoznat kako funkcionira vozilo.

 

 

TROŠKOVI U SLUČAJU KAŠNJENJA S POVRATOM (BEZ PISMENE SUGLASNOSTI NAJMODAVCA):

 

Period kašnjenja             Trošak

1 do 5 sati                        100,00 EUR

6 do 12 sati                       200,00 EUR

više od 12 sati                  ukupni iznos jamčevine

više od 24 sata                 ukupni iznos jamčevine, uvećano za 250,00 EUR za svaki sljedeći dan.

 

 

 PLAĆANJE

 

Plaćanje se vrši isključivo na žiroračun najmodavca. Plaćanje gotovinom nije dopušteno.

Ukoliko najmoprimac želi rezervirati vozilo, uplaćuje akontaciju u iznosu od 30% od ukupne svote najma prema ponudi, kao potvrdu rezervacije.  Najmoprimac je dužan uplatiti ostatak iznosa po ponudi najkasnije 30 dana prije preuzimanja vozila.

U slučaju otkaza najma:  do 60 dana prije preuzimanja, akontacija se vraća; od 59 do 30 dana prije preuzimanja, akontacija se ne vraća; od 29 i manje dana prije nastupa rezervacije, najmodavac zadržava cjelokupni iznos najma.

Izmjena već potvrđene rezervacije plaća će 30 EUR.

 

 

KVAR VOZILA (MOTORA) NA PUTU

 

U slučaju kvara vozila (ne unutrašnje opreme) ili prometne nezgode  najmoprimac mora odmah, bez odgađanja,  obavijestiti najmodavca kako bi zajedno riješili problem. Oštećeno ili pokvareno vozilo,  najmoprimac ne smije se ostaviti bez nadzora.

U slučaju da je vozilo u voznom stanju i da veći dio funkcija radi, najmoprimac može  uz prethodnu suglasnost najmodavca otkloniti kvar u kojem slučaju će mu najmodavac vratiti troškove popravka.    Najmoprimac će se pobrinuti za uklanjanje kvara na najbližem ovlaštenom servisu i o tome odmah obavijestiti davatelja usluge. Najmodavac nije dužan izvršiti povrat troškova za popravke i druge troškove ukoliko se utvrdi da je do kvara došlo greškom najmoprimca tijekom samog putovanja.

U slučaju da je tijekom najma došlo do kvara spojke, jamčevina će biti vraćena tek nakon što najmodavac dobije izvješće ovlaštenog servisa da do kvara nije došlo krivnjom najmoprimca.

Troškovi  popravka ili zamjene guma u cijelosti  idu na teret najmoprimca.

Najmodavac  nije obvezan u slučaju kvara vozila  ili sudara predati zamjensko vozilo, niti  je u obvezi pokriti  bilo kakve troškove ili drugu štetu koju bi zbog toga najmoprimac mogao trpjeti.   Najmoprimac se potpisom ugovora odriče bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete prouzročene kvarom vozila  ili sudarom.

 

 

POSTUPAK U SLUČAJU NEZGODE, KRAĐE VOZILA ILI SUMNJE NA ZLOUPOTREBE

 

U gore nabrojanim slučajevima (ukoliko je moguće ) najmoprimac najprije osigurava prvu pomoć sudionicima.  Bez odgađanja je dužan  izvijestiti najmodavca i policiju kako bi se dogovorili o daljem postupanju.  Obvezno mora biti sastavljen policijski zapisnik i izvršeno alkotestiranje vozača. U slučaju sumnje da je do nezgode došlo usred nemara i sl. najmoprimac sam pokriva sve troškove koje je najmodavac pretrpio, kao i poslovnu štetu.

Najmoprimac je obvezan zaključavati vozilo prilikom svakog napuštanja i  ne ostavljati dokumente vozila u vozilu. Za gubitak dokumenata plaća se iznos od 400 EUR.

 

 

ZIMSKA OPREMA, PREKRŠAJI

 

Sva vozila opremljena su u skladu sa zakonom u Republici Hrvatskoj, dakle osim u posebnim uvjetima nemaju zimske gume, ali imaju ispravne gume i lance za pogonske kotače. Prije odlaska na put najmoprimac sam mora provjeriti zahtijeva li neka od inozemnih država u koju će putovati više od opreme koja je propisana u Republici Hrvatskoj.  Za svu eventualnu štetu ili prekršaje odgovara najmoprimac sam.

Najmoprimac odgovara i za svu štetu koju mogu  prouzrokovati niske temperature tj. led,  na vozilu.   Kada je voda u bilo kojem tanku u vozilu, temperatura u vozilu ne smije pasti ispod 5 stupnjeva celzijusovih. U protivnom štetu snosi najmoprimac.

Najmoprimac je dužan pročitati  i pridržavati se svih uputa najmodavca na internetskoj stranici, proizvođača, općih uvjeta, uputa sigurnosnih tijela, servisera i sl., jer u protivnom odgovara za štetu.

Najmoprimac je izričito upoznat s čl. 29., 45. i 52.  Zakona   o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/2015, 121/2016 )  na temelju kojih je kampiranje u Republici Hrvatskoj (što u krajnjem slučaju znači i jednostavno noćenje vozila na svakom prostoru koji nije kamp ili kamp odmorište)   prekršaj koji se novčano kažnjava. U slučaju takvog neovlaštenog kampiranja   inspektor će odlučiti    o neposrednom pečaćenju kampera za period od 60 dana. Skidanje pečata na kamperu je kazneno djelo.

Najmoprimac se obavezuje da na temelju ovog ugovora u slučaju korištenja iznajmljenog kampera u Hrvatskoj, neće kršiti gore navedeni zakon. U slučaju kršenja ugovora najmoprimac je u cijelosti odgovoran za svu nastalu štetu, uključujući naknadu izmakle dobiti  najmodavcu zbog nedostupnosti vozila u vrijeme pečaćenja, troškove prijevoza vozila do najmodavca nakon isteka roka pečaćenja, štetu koja je nastala na kamperu u periodu pečaćenja uslijed vandalizma, provale, krađe, prodora vode, glodavaca ili bilo kakve druge štete učinjene najmodavcu kao posljedica nepoštivanja gore navedenoga zakona.

 

 

TROŠAK U SLUČAJU OTKAZA

 

U slučajevima kada najmodavac zbog više sile ili kvara na vozilu nije  u mogućnosti osigurati rezervirano ili plaćeno vozilo, najmodavac je u obvezi vratiti uplaćeni iznos, a najmoprimac nema pravo potraživati štete naknadu štete i odriče se od svih zahtjeva po toj osnovi.